Anunt Important

INFORMAȚII IMPORTANTE!

 
Începând cu data de 1.03.2021 se redeschid porțile centrului cultural româno- german “Dumitru Dorin Prunariu” pentru cursurile de limba română pentru copii și adulți.
Începând cu data de 8.03.2021 se redeschid porțile centrului cultural româno- german”Dumitru Dorin Prunariu” pentru cursurile de limba germană- adulți.
Notă: Orele și zilele râmân aceleași ca la înscriere.
De asemenea, se cere respectarea normelor de igienă: purtarea măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor și 1,5 m distanță.
Pentru informații și întrebări sunați la numărul de telefon: 0911 25 34 55 62 zilnic luni- vineri, între orele 9:00- 12:00.
 
De asemenea, eliberarea certificatelor pentru cursurile anterioare de limba germană , se eliberează în perioada 1-25 martie 2021 luni- joi între orele 10:00- 12:00, fără programare pealabilă.
 
Rog distribuiți!
 
Notă2: mai avem 3 locuri pentru cursurile de limba germană nivelul A1 de marți, orele 18:00.
 
Mit freundlichen Grüßen/ Cu stimă,
 

Ionela van Rees- Zota

Voluntar/ Ehreamtlich

DACIA e.V. Nürnberg –  Centrul Cultural Româno- German “Dumitru Dorin Prunariu” Nürnberg

Istoric

Asociația DACIA e.V. Nürnberg este o organizație neguvernamentală , non-profit, fondată în 2004 și preluată de Ionela van Rees- Zota în  anul 2011, ca Președinte

Asociația DACIA e.V. Nürnberg a fost fondată de un grup de 7 persoane în anul 2004, urmând ca din anul 2011 să fie condusă de un comitet de conducere, format din cinci persoane, iar din 2018, este condusă de 7 persoane.

Misiunea o constituie dezvoltarea unor module educaționale pentru copiii, tinerii și adulții aparținând
minorității române din Germania, care să conducă la afirmarea propriei identități etnice prin emanciparea
socio-culturală, educativă, lingvistică și religioasă a minorităților din Germania, la reinserție socio-economică a tinerilor și adulților rromi, precum și recuperarea școlară și profesională a acestora. De asemenea, activitățile vizate sunt:

 O bibliotecă românească ce are peste 15.000 de volume sortate

 Consultanță juridice

 Consultanțe sociale

 Cursuri de limba germană, engleză și română

 Teatru de păpuși pentru suflete mari și mici

 Consiliere psihologică

Consultanţe pentru orientare profesională

Seniorentreff – Întâlniri frecvente cu seniorii din zonă

Birou de asistență pentru femei

 Asistență pentru integrare în Germania

 Îndrumări pentru înscriererea la creșă, grădiniță și școală

 Ateliere pentru cei mari și mici

 Consultanță în domeniul sănătății

 Ziar tipărit pentru comunitate

 Agenție de Presă AȘII ROMÂN

 Cursuri pentru dezvoltare personală

 Dansuri populare românești pentru adulți și copii

 Consultanțe pentru rromi și oamenii străzii

Obiective

 resinserția socio-economică a oamenilor străzii;

 recuperare școlară și profesională;

 promovarea și combaterea tuturor formelor de discriminare;

 promovarea egalității de șanse în competiția socială;

 promovarea echității sociale și sprijinirea comunităților defavorizate;

 integrarea și ajutorul celor care au nevoie

În vederea realizării scopurilor și obiectivelor activității sale, asociația va acționa in
următoarele direcții principale:

 – inițierea și dezvoltarea de contracte cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale,    naționale și internaționale care pot susține realizarea obiectivelor propuse;

 – efectuarea de studii și experiențe de conlucrare cu instituțiile naționale și internaționale de profil;

– realizarea de programe și proiecte precum și obținerea finalității acestora în parteneriat cu administratia locală;

 – integrarea copiilor celor proveniți din România în sistemul educațional;

 – sprijinirea programului școlar și individual prin asistență socială (hrană, îmbracaminte, rechizite, asistență medicală);

 – asistență socială parțială și educațională a copiilor și părinților;

 – desfășurarea de activități economice proprii în condițiile prevăzute de lege.

Mijloacele principale de acțiune ale asociației sunt următoarele:

 -inițierea, organizarea și efectuarea de programe și proiecte, modalități de integrare socio-educativă, sportivă si profesională a membrilor aparținând acestei minorități;

 -editarea de cărți, reviste, pliante, broșuri, afișe etc.

-inițierea și efectuarea unor programe și proiecte în domeniile: economic, agricol, cultural, sportiv, rezolvarea în cadrul legal a dreptului de proprietate asupra terenurilor și locuințelor;

 -inițierea unor programe pentru asigurarea condițiilor minime de trai;

– organizarea de activități și dotarea spațiilor cu aparatură și materiale adecvate, – organizarea de activități cultural- educative, sportive, turistice, etc;

desfășurarea unor programe și proiecte de asistentă și intervenție socială;

-lărgirea și modernizarea infrastructurii proprii, precum și administrarea de valori materiale și banești, în concordanță cu prevederile legii;

– alte activități prevăzute de lege, ca: spectacole, imprimări și producții
audio-video, etc;

– sprijinirea persoanelor aparținând minorității române în vederea exercitării
dreptului de a profesa și a practica propria religie, ca element fundamental al
identității și de a beneficia diferite servicii în limba maternă ;

– înființarea de societăți comerciale sau participarea cu părți sociale ori acțiuni în cadrul unor asemenea societăți, în condițiile legii;

– organizarea de activități în unități proprii conform legii speciale a activității;

– organizarea de manifestări culturale și artistice specifice locuitorilor comunității din zona Bayern.dotarea sediului/sediilor cu aparatură,

-materiale, logistică, necesare desfășurării activității acestora.